UKRAINA POMOC HAMBURG

Dostawy pomocy humanitarnej i transport pasażerski
Hamburg Przemyśl (Polska/Ukraina)

NASZA MISJA
DONATE

UKRAINA POMOC HAMBURG

Dostawy pomocy humanitarnej i transport pasażerski
Hamburg Przemyśl (Polska/Ukraina)

NASZA MISJA
DONATE

NASZA MISJA

Kobiety i dzieci, a także osoby starsze i niepełnosprawne przybywają na granicę polsko-ukraińską, pilnie potrzebując żywności, leków i innych artykułów pomocowych. Ponadto ludzie ci potrzebują schronienia tak długo, jak długo trwa wojna.

Celem naszej pracy jest przewiezienie z Hamburga do przejść granicznych potrzebujących pomocy, takich jak leki i artykuły higieniczne, a następnie przewiezienie najbardziej potrzebujących osób z powrotem do Hamburga. Na granicy tymczasowo śpią w magazynach na łóżeczkach, nie mają prawie żadnych zapasów ani prywatności. Następnie organizujemy dla tych osób poszukujących ochrony prywatne zakwaterowanie w Hamburgu.

Nasza praca rozpoczyna się z początkiem marca 2022 r. na czas nieokreślony. Zespół składa się z kilku wolontariuszy dysponujących samochodami dostawczymi i z dnia na dzień rozbudowujemy zaplecze logistyczne. Dzięki naszej współpracy z polskimi i niemieckimi sieciami pomocowymi, środki pomocowe mogą być przekazywane do instytucji na Ukrainie w sposób ukierunkowany. Zaopatrujemy również szkołę "Nr 14" w Kijowie (szkoła partnerska THS Gymnasium w Pinnebergu).

Twoja darowizna wspiera naszą pracę, pokrywając koszty transportu i zakupu środków pierwszej pomocy/materiałów medycznych.

+++ Aktualizacja czerwiec: Od tej pory organizujemy cotygodniowe dostawy artykułów pomocowych bezpośrednio na wschodnią Ukrainę!
Żywność, artykuły higieniczne itp. można przekazywać bezpośrednio do nas >. Patrz lista wymagań
Od Darowizny pieniężne dla każdego transportu kupujemy określone środki pomocowe. Dziękujemy za wsparcie!

0
pomocnicy wolontariusze
0
Pojazdy
0
Transporty

ARTYKUŁY SOCJALNE

Dostawy pomocy otrzymujemy dzięki życzliwemu wsparciu m.in.
z różnych. stowarzyszeń/organizacji, a także od darczyńców prywatnych.

Masz darowizny rzeczowe? Świetnie!
W Hamburg-Iserbrook (Isfeldstr. 41) można u nas kupić następujące rzeczy
w Stellingen (MyPlace SelfStorage Kieler Str.) po wcześniejszym umówieniu się.

Lista wymagań

ARTYKUŁY SOCJALNE

Dostawy pomocy otrzymujemy dzięki życzliwemu wsparciu m.in.
z różnych. stowarzyszeń/organizacji, a także od darczyńców prywatnych.

Masz darowizny rzeczowe? Świetnie!
W Hamburg-Iserbrook (Isfeldstr. 41) można u nas kupić następujące rzeczy
w Stellingen (MyPlace SelfStorage Kieler Str.) po wcześniejszym umówieniu się.

Lista wymagań

Transport materiałów pomocniczych i ludzi

Transport materiałów pomocniczych i ludzi

Przewozy do przejścia granicznego w Przemyślu, Polska
w dniach 05.03 / 12.03 / 19.03 / 23.03
/ 26.03 / 31.03 / 14.04

Transporty bieżące: tygodniowe

Unsere Arbeit als Hilfsorganisation an der ukrainischen Grenze
Transport von Hamburg in die Ukraine
Ukraine Hilfe Team Transport
Ukraine Hilfsgüter Transport
Flüchtlinge aus dem Ukrainekrieg

NOCLEGI

Staramy się zakwaterować wszystkich Ukraińców, których przewozimy do Hamburga i okolic, w kwaterach prywatnych (1-3 miesiące). Ten czas zazwyczaj wystarcza na zameldowanie się w Niemczech i załatwienie wszystkich spraw w urzędach. Następnie każdy otrzymuje stałe miejsce zamieszkania za pośrednictwem Förder & Wohnen. Jeśli chcesz zaoferować odpowiednie zakwaterowanie prywatne, wyślij nam wiadomość.

Oferta zakwaterowania

Najnowsze wiadomości

Nasza bieżąca działalność. Więcej informacji można znaleźć tutaj.