Miło nam powitać naszego nowego partnera, firmę Hanseatic Help.
Dostarczają nam środki higieniczne, koce i bandaże dla rannych.